Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

25/07/2005

Khastani tarin shah peykane javati

medium_iran-khodro.jpgba tavajoh be taghaza va niaze shadide bazar be vojode peikanhaie javati sherkate iran khodro dar nazar darad ta akharin mahsole khod ra bar asase pish forosh ba doreye entezare 10 sale ke asle sode an tavasote edareye abo fazelab tazmin shode ast be tamame javad rahi haye aziz moarrefy minamaiad in mahsol motabegh ba akharin estandardhaye javati az behtarin ghataat tahaye shode va mojahhaz be kite tolide dod va seda gardide va gharar ast nemoneei az on ba batrie khorshidi tavasote moshake aryan ina dar madare koreye zamin gharar girad (badar haye baz va felashere roshan va pakhshe musice ebrahim tatlis) ta tamame melale donya az vojode on lezat bebarand bedihi ast tajhizate ezafi jahate moshahedeie in khodro dar faza bezodi tavasote sherkate isako marof be "tamine ghataat ride be khadamat" be omome mardome donya dar mahal tahvil dade khahad shod


(namaye bironi)

- peykane modele 48 dar hadde sifr
- range bademjani ke kapote an bar asare nore aftab be sefidi bezanad (asid pashi shode)
- barchaspe roye shishe "clarion" "titanic" "pioneer" va gheyre (bar hasbe sefareshe moshtary)
- lastik dor sefide radial az noee "berijiston" "goldeston" ya "javadeston" (bar hasbe sefareshe moshtary)
- ringe paredar az noee arabehaye geladiatory 100% stil
- cheragh estope aghab ya nasbe jomleye jone man yavash
- rekab va dore darha tamaman stil kobi shode
- nasbe parchame kanada ya engelis poshte sandogh aghab
- panjereye jelo motor tamam stil hamrah ba nale asbe nasb shode
- nasbe do ya se adad ayne barroye gelgirha
- barf pakkone modele tigh mahi tamam estil va ya dolabe still (bar hasbe sefareshe moshtari)
- shisheie dodi sabze bad rang be hamrahe ghabe makhsos agahie tarhime dostan va ashenayan janbe makan bar roye shishe aghab
- nasbe antene fanari (baste be monasebat haye mokhtalef nasbe parcham ya arosak bar hasbe sefareshe moshtary)
- neveshteye ebarate "ping floyd" bejye ebarate "pink floyd" bar roye sandogh aghab
- nasbe egzoz varshoei estil nama
- zanzir kobie dore pelak
- nasbe air bag bar roye separha va gelgir ha baraye mohafezat az javata dar heine laei keshidan
- neveshte bimeye abolfazl , bimeie emam , bimeye ahe madar , bimeye ashke madar (bar hasbe sefareshe moshtary)

(tazinate dakheli)

- sandali haye kotahe arre shode
- konsole tamaman chobi (modele 48 betore jenetiki chobi mibashad)
- farmane dor chobi daron felezie sorakh dar
- nasbe dastgireye loder roye farman(be range sefid)
- todozie charme sefid ba yek poste gosfande ezafe
- dandeye kotah shodedaste "L" shekl motemaiel be samte ranande
- nasbe karte telefone japon ya dobey roye konsol
- nasbe parchame keshvar haye mokhtalef dar sayze koshak tarjihan felezi
- nasbe damasanj va ya boghire bad bo (bar hasbe sefareshe moshtary)
- nasbe ayene dar poshte dande marof be ayeneye lapaei
- pedale gaz beshekle kafe pa
- nasbe ayeneye nim metry bar roye ayeneye estandard
- nasbe cd sokhteye avizan be hamrahetasbihe shah maghsode pelastiki
- nasbe cd sokhte dar ghabe dastgireye shishe bala bar betori ke ba charkhidane dastgire cd niz michrkhad
- nasbe axse 3x4 ebrahim tatlis ya mahson ghirmizi gool ya sebil jan
- nasbe anvaye cheragh tormoz va dande aghab dar zire paye ranande
- nasbe pankeye makhsose ranande va hazve kamarbande eimeni (chon oft dare)
- nasbe kapsole atash neshani zire panke roye soton betory ke natavan az an estefade kard !
- nasbe fandake sim telefoni in fandak be shekle bisim ast
- nasbe sage gardan lagh ya kale ye arosaki ke cheshm hayash cheragh tormoz ast
- zabte artech fabrik ba raghse nor (zire farman) ba tiotere ezafe (maziate in no zabt namafhom bodane sedaye khanande va gira bodan tiss tiss navar ast)
- nasbe jomleye akhare mohabbat madar ya soltane gham madar ya yare bi kalak madar roye dashbord (ba zavieie 45 daraje ba ofogh)
- bar chasbe shishe garm kone aghab ya chizi shabihe an
- boghe benzie khafan kosh ya bogh ba sedaye ghaz khoros sag gav asb ya azng (bar hasbe sefareshe moshtary)
- nasbe pichkoshtie zede serghat dar poshte shisheye ranande
- nasbe saate mochi 25 riali barroye konsol
- nasbe kaseye pelastiki zire farman jahate jam avariye pole khorde mosaferin

Comments

I don't understand a word that says here, can anybody at least translate what it says so I can be informed of maybe something relevant in this blog?

Posted by: Cheap Viagra | 05/08/2010

The comments are closed.